Uchwała nr XI/195/2011 z dnia 27.09.2011 w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr XVI/286/2012 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.02.2012 w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej.