Uchwała nr X/170/2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie: bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania udziału w nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr XV/261/2012 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24.01.2012 w sprawie: bonifikaty z tytułu oddania udziału w nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.