Uchwała nr V/56/2011 z dnia 1.03.2011 w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2015

 

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr XVI/287/2012 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.02.2012 w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012-2015.