Uchwała nr IV/34/2011 z dnia 8.02.2011 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla powiatu mikołowskiego

 

?Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr IV/78/11 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 29.03.2011 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego