Uchwała nr VIII/117/2011 z dnia 24.05.2011 w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mikołowie

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr IX/146/11 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.06.2011 w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mikołowie.