Uchwała nr XII/197/2011 z dnia 25.10.2011 w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody śląskiego nr NP/II/0911/405/11 z dnia 1.12.2010 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały.