Uchwała nr XIV/247/2011 z dnia 20.12.2011 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mikołów