Uchwała nr XIV/245/2011 z dnia 20.12.2011 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021.