Uchwała nr XIV/238/2011 z dnia 20.12.2011 w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.