Uchwała nr XIV/237/2011 z dnia 20.12.2011 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2012.