Uchwała nr XIV/236/2011 z dnia 20.12.2011 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021.