Uchwała nr XIII/234/2011 z dnia 29.11.2011 w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz Gminy nieruchomości.