Uchwała nr XIII/232/2011 z dnia 29.11.2011 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.