Uchwała nr XIII/229/2011 z dnia 29.11.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania udziału w nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.