Uchwała nr XIII/227/2011 z dnia 29.11.2011 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.