Uchwała nr XIII/226/2011 z dnia 29.11.2011 w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2012 rok.