Uchwała nr XIII/225/2011 z dnia 29.11.2011 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.