Uchwała nr XIII/224/2011 z dnia 29.11.2011 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2021.