Uchwała nr XII/210/2011 z dnia 25.10.2011 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu.