Uchwała nr XII/209/2011 z dnia 25.10.2011 w sprawie: Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2012.