Uchwała nr XII/207/2011 z dnia 25.10.2011 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021.