Uchwała nr XI/190/2011 z dnia 27.09.2011 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.