Uchwała nr XI/189/2011 z dnia 27.09.2011 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021