Uchwała nr XI/188/2011 z dnia 27.09.2011 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Bieruń.