Uchwała nr X/181/2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.