Uchwała nr X/180/2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie: zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.