Uchwała nr X/175/2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie: porozumienia między Gminą Mikołów a Miastem Tychy.