Uchwała nr X/169/2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie: odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych.