Uchwała nr X/168/2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie: upoważnienia Burmistrza Mikołowa do złożenia wniosku o dofinansowanie pn. „Przebudowa i rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Karola Miarki 3 w Mikołowie” w ramach III konkursu „Zarządzanie energią” organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.