Uchwała nr X/166/2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok