Uchwała nr IX/136/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie udzielenia dotacji w 2011 roku na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków