Uchwała nr IX/149/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie powołania Zespołu ds. Naboru Ławników.