Uchwała nr IX/147/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mikołowie.

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXXIX/746/2018 z dnia 20.02.2018 r.