Uchwała nr IX/146/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mikołowie.

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXXIX/745/2018 z dnia 20.02.2018 r.