Uchwała nr IX/145/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XLII/769/2018 z dnia 24.04.2018 r.