Uchwała nr IX/142/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej  w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury.