Uchwała nr IX/138/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie z wyrażenia zgody na objęcie nowych udziałów poprzez wniesienie środków pieniężnych do Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o., w której Gmina Mikołów jest jedynym wspólnikiem w celu podwyższenia kapitału tej Spółki.