Uchwała nr IX/132/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok