Uchwała nr IX/121/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2010 rok.