Uchwała nr VIII/119/2011 z dnia 24.05.2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mikołów