Uchwała nr VIII/111/2011 z dnia 24.05.2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok