Uchwała nr VII/99/2011 z dnia 26.04.2011 w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej o nazwie "Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie"