Uchwała nr VII/98/2011 z dnia 26.04.2011 w sprawie częściowej zmiany uchwały nr VI/74/2011 w sprawie zamiany nieruchomości