Uchwała nr VII/96/2011 z dnia 26.04.2011 w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2011 rok