Uchwała nr VII/89/2011 z dnia 26.04.2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu