Uchwała nr VII/80/2011 z dnia 26.04.2011 w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych w 2011 r.