Uchwała nr VI/79/2011 z dnia 29.03.2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020