Uchwała nr VI/78/2011 z dnia 29.03.2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu mikołowskiego.