Uchwała nr VI/77/2011 z dnia 29.03.2011 w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych w 2011 r