Uchwała nr VI/75/2011 z dnia 29.03.2011 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu